Södermalms IK

Skriv ut sidan

Bildandet av Södermalms IK

Förspelet till klubbens bildande har konstigt nog inte alls med idrott att göra. Det var nämligen så, att det vintertid låg en skridskobana vid Munkbrohamnen, som kallades Filadelfia. Innehavaren var en gammal före detta sjökapten, som gick under namnet Moses. På sin skridskobana hade han en så kallad slängkälke, som drogs ungefär som man drar en karusell.

På kafféet på Brännkykagatan 3 samlades grabbarna från kvarteren runt omkring på kvällarna. På vintern ägnade man sig åt att draga slängkälken åt Moses. Om det nu var så att ersättningen för hjälpen uteblev, eller grabbarna gjort något bustag, som renderat någon av dem smörj, är det ingen som minns, men de hade något otalt med Moses och kommo därför överens om att han skulle straffas. Han hade sina grejor i ett magasin vid guldgränd, och man beslöt att fönstren till magasinet skulle slås in. Det var för övrigt på den tiden mycket vanligt pojknöje att "pingla doror" som det populärt hette.

Beslutet följdes omedelbart av handling och av rutorna återstod snart endast skärvor. Grabbarna märkte dock inte att någon observerade dem. "Kardassfurstinan" på kabinettet vid Söder Mälarstrand, tant Sofi som hon kallades av kundkretsen, vänner och bekanta -grabbarna kallade henne bara Fia för att retas- hon blev vittne till attentatet och hämnades gamla oförätter genom att anmäla dem för polisen.

När Gustaf Lundkvist vaknade nästa morgon, stod en polisman i köket och talade med hans mamma. Han blev utkallad och hotad med att han skulle skickas till uppfostringsanstalt om saken upprepades. Fönstren måste grabbarnas föräldrar betala. Det var därför en ganska blek yngling som anlände till telegrafverket vid Skeppsbron den morgonen. Han talade om hur det hela hade utvecklat sig för kompisen Sam Wahlberg, som var medbrottsling och saken relaterades vidare till Erik Karlsson.

Nu när tidsfördrivet med slängkälken var omöjliggjort enades man om att hitta på något annat än att sitta på kafféet på kvällarna och man funderade på att börja idrotta. Alla tre vände sig nu till Alex Karlsson, som var äldre och förståndigare, och denne lovade att lämna sitt bistånd, ty även han var intresserad.

Grabbarna, som brukade samlas på kafféet Brännkyrkagatan 3, accepterade förslaget och så beslöts det att till våren skulle det bildas en idrottsförening. Namnen på ynglingarna som fattade detta historiska beslut voro: Sven Ceder, Svante Eliasson, John Johansson, Ivan Lindgren, Abdon Lundgren, Gustav Lundkvist, Erik Karlsson, Emanuel Olsson, John Salmberg, John Stålbom och Sam Wahlberg. Klubben Södermalms IK kom så till den 1 april 1902.

Ren vinnare