Södermalms IK

Skriv ut sidan

Medlemsinformation

Tävlingsdräkter

Nya tävlingsdräkter är under utprovning. Vi återkommer om detta.

Ersättningsregler för Södermalms IK

Bidrag till tävlingar och träningsläger.
Inför tävlingssäsongen gör klubben i samråd med berörda aktiva en förteckning över de tävlingar/läger som klubben godkänner/sanktionerar. Klubben lämnar ersättning i barn/ungdom och juniorverksamheten enligt följande:

  • Anmälningsavgift för deltagande i av klubben godkända/sanktionerade tävlingar och träningsläger.

  • Logikostnad på hotell eller motsvarande med maximalt 250:-/dygn/person, verifieras med kvitto.

  • Resor billigaste och mest praktiska färdsätt ska eftersträvas, samåkning såväl inom klubben som med andra klubbar.

  • Bilersättning när minst 2 deltagare från klubben åker i bilen, ersättning enligt statens reseersättning.

  • Motsvarande bidrag till seniorers deltagande i tävlingar och träningsläger kan eventuellt lämnas, beslut tas i varje enskilt fall.

  • Maximalt bidrag per person/ år är 10.000:-.


  • Ren vinnare