Södermalms IK

Skriv ut sidan

Tävlingslicens

Om du är 15 år eller äldre och vill tävla i inlines, Short Track eller hastighetsåkning måste du ha licens och tillhöra en förening som är ansluten till Svenska Skridskoförbundet. Licensperioden är kalenderår och kostar 225 kr/ år. För detta får du:

- Licensförsäkring i Folksam som gäller alla grenar inom Svenska skridskoförbundet. Således Hastighetsskridskor, Short track, och Inlines/Rullskridskor.

Kort information om vad som ingår i Licensförsäkringen

OBS! uppgifterna ändras emellanåt så kontrollera med Svenska skridskoförbundet för säkerhets skull.

Vilka är försäkrade?
Alla som löst licens.
Enligt Svenska Skridskoförbundets bestämmelser skall alla aktiva åkare licensieras fr o m det kalenderår man fyller 15 år.

När gäller försäkringen?
Försäkringen gäller vid olycksfallsskada som inträffar under deltagande i av Svenska Skridskoförbundet, dess distrikts- förbund eller förening anordnad tävling, organiserad träning, skridskoskola eller skridskoläger samt under direkt färd till och från dessa aktiviteter. Då aktivitet sker på annan ort än hemorten gäller försäkringen också under resor och vistelse i samband med denna.

Försäkringens omfattning
Försäkringen omfattar ersättning vid olycksfallsskada.

Begreppet olycksfallsskada
Med olycksfall menas en plötsligt utifrån kommande påverkan som oförutsett drabbar den försäkrade. Olycksfallsskada är den kroppsskada den försäkrade drabbas av genom olycksfall.

Ersättning
- Invaliditetsersättning
- Dödsfallsersättning
- Akutersättning
- Tandskadekostnader
- Skadade idrottskläder och glasögon
Försäkringen gäller även vissa kostnader vid utladsresa.

Så här löser du licens!
(på inbetalningskortet uppger du följande)
- Ditt namn, adress och personnummer
- 225:- för licensen betalas till Södermalms IK, pg 5 60 25-0, som ombesörjer licensen hos Svenska skridskoförbundet.

Vill du ha mer information kontakta
Svenska Skridskoförbundet, tel 08-699 60 00
eller FOLKSAM Idrottsenheten, 08-772 87 10.

Ren vinnare